Головна » 2011 » Січень » 20 » ПРАВИЛА благоустрою забезпечення чистоти і порядку на території Ружинської селищної ради
15:19
ПРАВИЛА благоустрою забезпечення чистоти і порядку на території Ружинської селищної ради
Правила благоустрою території населеного пункту (далі Правила) – нормативно правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою.
Правила діють на всій території смт Ружин та с. Заріччя. 
Ці Правила є обов’язковими для виконання розміщеними на території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.

Об’єкти у сфері благоустрою населених пунктів
1.Території загального користування:
а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
б) пам’ятки культурної та історичної спадщини;
в) майдани, площі, бульвари, проспекти;
г) вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
д) пляжі;
є) кладовища;
ж) інші території загального користування;
2.Прибудинкові території;
3.Території будівель та споруд інженерного захисту територій;
4.Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.
5.До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.
Участь громадян у сфері благоустрою
Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:
а) користуватися об’єктами благоустрою;
б) брати участь в обговоренні Правил та проектів благоустрою;
в) вносити на розгляд ради пропозиції з питань благоустрою населених пунктів.
г) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ.,вулиць кладовищ,братських могил, облаштуванні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.
д) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян.
Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:
а) утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за ними території;
б) дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів;
в) не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;
г) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.
1. До повноважень органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів належить:
1) внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою населених пунктів;
2) організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою населених пунктів;
3) здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою територій населених пунктів;
4) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
5) вирішення інших питань у цій сфері відповідно до цього Закону та Закону України «Про органи самоорганізації на- селення».
Проект Правил друкується в засобах масової інформації та затверджується сесією ради.
Зміни до Правил виносяться на розгляд громадськості та затверджуються сесією ради.
Порядок здійснення благоустрою визначається відповідною радою або її виконавчими органами.
Відповідальні за утримання територій та об’єктів благоустрою на території ради:
1.Утримання територій загального користування – ВПП «Господарник»;
2.Прибудинкові території – власники будинків (МКП «Господарник», ОСББ, громадяни);
3.Території будівель та споруд інженерного захисту територій – балансоутримувачі об’єктів інженерного захисту територій;
4.Території підприємств установ та організацій та закріплені за ними території – підприємства, установи та організації.
Рада щорічно розробляє і за-тверджує заходи з утримання та ремонту об’єктів благоустрою. та передбачає кошти на виконання цих заходів.
Підприємства, установи та організації зобов’язані:
1) утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;
2) утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);
3) усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошко-дження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
4) усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
5) проводити згідно з планами, затвердженими органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);
6) у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;
7) відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними вна-слідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.
Утримання зелених насаджень
1. Всі зелені насадження, в межах населених пунктів, підлягають охороні та відновленню під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.
2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.
3. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
4. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян або юридичних осіб.
5. У містах та інших населених пунктах ведеться облік зелених насаджень та складається їх реєстр за видовим складом та віком.
Облік зелених насаджень проводиться органами місцевого самоврядування.
Освітлення територій
1. Освітлення територій забезпечують їх власники відповідно до вимог стандартів. Освітлення територій загального користування (шляхів, вулиць, площ) забезпечує ВПП «Господарник».
2. Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території ради, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюється балансоутримувачем цих об’єктів.
Вимоги до поводження з відходами
Видалення твердих побутових відходів, від багатоповерхових житлових будинків і громадян, з наступною утилізацією, проводить МКП «Господарник».
Підприємства, установи та організації, розташовані на території ради, займаються накопиченням та видаленням відходів на полігон твердих побутових відходів (згідно укладених договорів на утилізацію) для їх утилізації.
Утриманням полігону твердих побутових відходів займається балансоутримувач.
Території прибирання
3. Прибирання та посипання піском забезпечують:
3.1. Керівники підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності – власник територій, прилеглих до них шляхів (до середини), тротуарів, зелених насаджень, ділянок.
3.2. Дорожньо-експлуатаційні організації – тротуари, шляхи, розташовані на одному рівні з проїжджою частиною вулиць, павільйонів і посадкових майданчиків, закріплених за ними.
3.3. Підрозділ ВПП «Господарник» проводить прибирання і посипання центральних вулиць селища, площ і прилеглих до них тротуарів, а також грейдерування вулиць селища і с. Заріччя без покриття.
4. Громадяни відповідальні за санітарний стан індивідуальних садиб, огорож та прилеглих тротуарів і проїжджої частини вулиці.
Режим та вимоги до прибирання влітку
5. Прибирання шляхів, площ, тротуарів, доріжок проводити щоденно з 6 до 9 години.
6. Водостійні прийомні колодязі очищаються щомісячно, а в разі потреби негайно. Мул і сміття, вибрані з них, вивозяться протягом дня.
Режим роботи та вимоги прибирання взимку
7. Очищення шляхів, площ, тротуарів та доріжок необхідно починати негайно з початку снігопаду і виконувати ціло- добово.
На дорогах і тротуарах силами шляхових організацій, які їх обслуговують. На центральних вулицях силами підрозділу ВПП «Господарник». На прибудинкових територіях МКП «Господарник». На вулицях індивідуальної забудови – силами власників житлових будинків.
На території підприємств, установ, організацій, на тротуарах та до середини шляху, що прилягає до території, – силами підприємств, установ і організацій.
8. Керівники, що відповідають за прибирання тротуарів і доріжок, повинні в установленому порядку забезпечувати встановлення урн для сміття. Урни належить очищувати щоденно.
На прибудинкових територіях встановити необхідну кількість контейнерів, які повинні закриватися, своєчасно очищатись, дезінфікуватись та ремо- нтуватись.
Контейнери необхідно зберігати на спеціально обладнаних майданчиках згідно з санітарними нормами, забезпечувати вільний проїзд до них.
9. У місцях зберігання сміття необхідно обладнати сховища для тимчасового зберігання негабаритних відходів, та вивозити його не менше, як один раз на тиждень.
10. Для посипання піском під час ожеледиці та випадання мокрого снігу службові особи, власники майна, керівники підприємств, установ та організацій, які відповідають за посипання шляхів, площ, тротуарів та прилеглих територій повинні забезпечувати заготівлю піску за відповідними нормами, щорічно станом на 1 жовтня.
11. Керівники підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності, поряд з виконанням цих Правил, зобов’язані не допускати захаращування місць торгівлі і побутового обслуговування тарою, пакувальними матеріалами, забезпечувати їх вивезення.
12. Прибирання в радіусі 5 метрів навколо кіосків та інших об’єктів вуличної торгівлі і побутового обслуговування проводиться кіоскерами.
13. Стічні води із об’єктів вуличної торгівлі відводити тільки в каналізаційну мережу, або в зливовідводи за погодженням з відповідними службами.
Контроль у сфері благоустрою
1. Самоврядний контроль у сфері благоустрою, здійснюється селищною радою та її виконавчим комітетом.
2. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням Правил благоустрою території населеного пункту, в тому числі орга-нізації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організа-ціями територій, утворити інспекцію з благоустрою населених пунктів.
3. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється шляхом:
1) проведення перевірок території;
2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд ради та територіальної громади.
4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території населеного пункту.
4. Положення про інспекцію з благоустрою населених пунктів затверджується радою.
Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів
1. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.
2. Громадські інспектори благоустрою населених пунктів:
1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підпри-ємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;
2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх на розгляд адміністративної комісії.
3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;
4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.
3. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.
Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів
1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:
1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;
2) проектуванні об’єктів благоустрою населених пунктів з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;
3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівни-цтва та експлуатації об’єктів благоустрою;
4) порушенні правил благоустрою територій населених пунктів;
5) порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;
6) самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою населеного пункту;
7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населених пунктів;
8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення населених пунктів.
9) забруднення (засмічення) території населеного пункту;
10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.
2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.
3. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

Секретар ради  М.М.Бутківська

Переглядів: 699 | Додав: kulunka | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Міні-чат

100